Ledamöter

Ledamöter

Styrelsekollegiet består av 18 invalda ledamöter. Alla är erfarna företagsledare som ägnar huvuddelen av sin tid åt ett aktivt och professionellt styrelsearbete. Läs mer om oss på våra respektive presentationssektioner.

Anna Bernsten

Anna Malm Bernsten, Civ ing kemi, bedriver konsultverksamhet i egen firma inom fr a internationell affärsutveckling, strategi, management och varumärkesfrågor. Tidigare koncernchef och CEO för Carmeda AB samt haft ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på bl a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE Healtcare. Annas nuvarande styrelseuppdrag är styrelseordförande i Medivir och Björn Axén samt ledamot i Cellavision, Probi och Pågengruppen.

Tidigare uppdrag har bl a varit som styrelseordförande i Oatly samt ledamot i Fagerhult, Nolato, Arcam och Neurovive. Mångårig erfarenhet från revisions- och ersättningsutskotts arbete. Har även genomgått Styrelseakademiens högre utbildning.

anna@bernsten.se

Thomas Eklund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand är civilingenjör från KTH, ledamot av IVA och har erfarenhet från ledande befattningar inom skogsindustri och grafisk industri med ansvar för teknik, anläggningsprojekt, marknadsföring och företagsledning.

Idag arbetar Eva som konsult i eget företag, Färnstrand projekt ab, främst med strategifrågor och som länk mellan näringsliv och akademi. Eva har för närvarande styrelseuppdrag som ordförande, bl. a i statliga bolagen Infranord och Sveaskog samt i de privatägda bolagen C-Green Technology och Forsen.

eva@farnstrand.com

Sigrun Hjelmquist

Sigrun Hjelmquist är civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Hon hade under drygt 20 år ledande befattningar inom Ericssonkoncernen, avslutningsvis som VD för Ericsson Components AB. I början av 2000-talet var hon en av grundarna av riskkapitalbolaget BrainHeart Capital, fokuserat mot investeringar i trådlös kommunikation. Under de senaste 20 åren har Sigrun varit engagerad i omkring 40 olika bolagsstyrelser i stora och små, noterade och onoterade, företag i många olika branscher i flera länder.

Idag är Sigrun Executive Partner i Facesso AB (Mgmt-konsult). Hon har därutöver styrelseuppdrag i bl.a. Addnode Group AB, Edgeware AB, Ragnsellsföretagen AB, Transcendent Group AB, Teqnion AB och Eolus Vind AB.

sigrun@hjelmquist.se

Niklas Johansson

Niklas Johansson (1961) är fil kand från Universitetet i Linköping, MBA och CFA och har lång erfarenhet från kapitalmarknaden. Niklas har bl a varit chef för extern förvaltning på Skandia Liv, VD för Evli Bank, Sverige, VD & Koncernchef för Carnegie samt finansråd och avdelningschef vid Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Sedan 2015 är Niklas huvudsakligen engagerad i styrelsearbete.

Niklas är ordförande i Saminvest AB, AREIM AB samt styrelseledamot i Skandia Liv och Apotekets Pensionsstiftelse.

Jan Åke Jonsson

Jan Åke Jonsson har en utbildning i databehandling och företagsekonomi vid Högre Tekniska Läroverket i Linköping och Uppsala Universitet. Har under hela sin operativa karriär arbetat inom bilindustrin och där i företagen Saab Automobile AB och General Motors. Fram till april-2011 var han under 6 år VD för Saab Automobile och dessförinnan har han haft olika chefsbefattningar inom Saab och General Motors. Detta innefattar också mer än 15 år i utlandet och där framförallt USA, Tyskland och England.
 
Sedan 2011 arbetar Jan Åke som konsult såväl som arbete i olika styrelser. Detta innefattar ordförandeposter i Sintercast AB, Intervex AB, Datachassi DC AB och Västkustens Affärsänglar AB

Ingemar Kihlström

Ingemar Kihlström är disputerad fysiolog från Uppsala Universitet och har främst arbetat inom läkemedelsindustrin, (Astra, Pharmacia) med läkemedelsutveckling och affärsutveckling. Under närmare 10 år arbetade han inom finansbranschen, (Aros Securities, ABG Sundal Collier) både som analytiker och corporate adviser inom Life Sciences. Har sedan 10 år arbetat som egen konsult och med styrelseuppdrag inom Life Sciences och har sedan dess varit medlem i ca 40 bolagsstyrelser.


Är idag bland annat ledamot i Medivir, Respiratorius, Miris och Health Invest Partners.

Ingemar Kihlström
Borgvägen 4
75236 Uppsala

Ingemar.kihlstrom@telia.com

Peter Kopelman

Peter Kopelman är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har lång erfarenhet från IT- och telekombranschen och arbetade under 17 år på IBM i flertalet ledande befattningar. Därefter var han VD och Sverigechef på Cisco och Microsoft i fyra respektive sex år samt senast som VD för Fujitsu. Han driver sitt eget bolag, Kopelman Consulting och arbetar med flertalet branscher inom både privat- och offentlig sektor med fokus på strategisk rådgivning och styrelseuppdrag.

Han är engagerad som styrelseledamot i bl.a. Ragn-Sellföretagen, IIS (Internetstiftelsen i Sverige), Mira Network (ordf), RSGIT (ordf) och Stockholms Handelskammare (fullmäktige). Tidigare uppdrag inkluderar bla Umeå Universitet (v.ordf), Itledarna (ordf), Aptic, Stockholms Handelskammare, Waystream (ordf), Digital Scapes (ordf).

peter@kopelman.se

Eva-Lotta Kraft

Eva-Lotta Kraft är civilingenjör i kemiteknik från KTH och har en MBA från Uppsala Universitet. Hon har erfarenhet från ledande befattningar inom entreprenad- och verkstadsindustri, medicinsk teknik samt försvarssektorn.

Sedan 2007 har hon arbetat som rådgivare och som styrelseledamot i omkring 25 företag och organisationer. Eva-Lotta har för närvarande uppdrag inom Advenica, Försvarshögskolan, Nibe och Xano.

evalotta.kraft@telia.com

Helena Levander

Helena Levander är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från finansbranschen genom SEB, senior aktiefondförvaltare på Nordea Asset Management samt från en tid som VD för Odin Fonder. Under ett par år även VD för aktiemäklaren Neonet Securities. Är idag ordförande och delägare i Nordic Investor Services, ett rådgivningsbolag inom ägarstyrning. Hon har haft styrelseuppdrag i ett flertal företag sedan 2003.

Helena har för närvarande styrelseuppdrag i bl.a. Concordia Maritime, Medivir, Stendörren Fastigheter, Recipharm, Rejlers samt Lannebo Fonder.

Nordic Investor Services AB Nybrogatan 34 Box 5216 102 45 Stockholm

helena.levander@nordicinvestorservices.com
www.nordicinvestorservices.com

Monica Lindstedt

monica.lindstedt@hemfrid.se

Sören Mellstig

Civilekonom

Tidigare VD och koncernchef i Gambro och innan dess CFO och vice VD i Incentive. Har även tidigare varit involverad i Textilia och ordförande i Trelleborg AB.

Oberoende styrelseproffs sedan 2007 med fokus på riskkapitalägda bolag såsom Palodex (SF), Ferrosan (DK), Apotek Hjärtat, Aleris, Dako (DK) med flera.

Idag ordförande i Ellevio, CellaVision, Impilo Management Holding, Rkliniken och föreslagen ordförande i Humana.

Ledamot i Julins stiftelse, Sven-Harrys stiftelse, advisory board Lagerkvist & partners och HealthInvest Partners

soren@mellstig.se

Lars Olof Nilsson

Lars Olof jobbade inom Trelleborg AB 1988-2006, från 1992 resp 2002 med ansvar för Koncernstaberna Finans och Affärsutveckling och medlem i koncernledningen samt ledamot i styrelserna i Boliden, Ahlsell och BE Group.

Idag rådgivare och delägare i Evli Corporate Finance AB, ordförande NSS Group AB, ledamot i BE Group AB (publ.), ledamot i JLL Treasury Support AB och JLL Transaction Services AB.

Civilekonom

lars.nilsson@kaptensbacken.com

Kia Orback Pettersson

Kia Orback Pettersson har erfarenhet från ledande befattningar i detaljhandeln, media- och fastighetsbranschen med ansvar bl.a. för kommunikation, varumärke, koncept- och affärsutveckling. Idag är hon partner i och verksam som rådgivare i Konceptverkstan. Kia har styrelseuppdrag i JM, Odd Molly, Mediaplanet (ordf), Visual Art, Karolinska Universitets sjukhuset, Friskis&Svettis (ordf).

Kia Orback Pettersson P O Hallmans gata 15 112 69 Stockholm

kia.orback@konceptverkstan.se

Charlotte Strömberg

Charlotte Strömberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden som rådgivare i frågor kring förvärv och avyttringar, samt riskkapitalanskaffning med särskilt fokus på aktiemarknadsrelaterade transaktioner. Ledande positioner inom Investment Banking på Alfred Berg ABN Amro respektive Carnegie Investment Bank följdes av uppdrag som VD och Nordenchef för Jones Lang LaSalle, global konsult inom fastighetsfrågor.

Sedan 2005 engagerad som styrelseledamot i såväl privata som börsnoterade respektive offentliga organisationer, små och stora samt inom ett spektrum av olika branscher. Från och med 2012 styrelsearbetare på heltid. För närvarande med styrelseuppdrag i Castellum (ordförande), Kinnevik, Clas Ohlson, Skanska samt Sofina SA. Tidigare uppdrag inkluderar Gant, Fjärde AP Fonden, Rezidor, Swedbank, Intrum Justitia, Boomerang, Ratos, Bonnier Holding och Karolinska Institutet.

Ledamot aktiemarknadsnämnden.

charlotte@accretiv.se

Hans Von Uthmann

 Foto: Veidekke/CG Wesenberg

Karsten Slotte

Roland Vejdemo

Roland Vejdemo är ekonom från Stockholms universitet. Han har arbetat i IT industrin i hela sitt liv och har bl.a. varit VD för Compaq och HP.

Idag är han styrelseordförande i hemelektronik företaget NetOnNet Group och mjukvarubolaget Load Impact. Han sitter också som styrelseledamot i konsultbolaget Avensia och säkerhetsföretaget Nexus group.

vejdemo@telia.com