Vår roll i styrelsearbete.

Vår roll i styrelsearbete.

Aktivt stöd åt VD
Styrelsen ska vara ett aktivt stöd åt VD i det löpande arbetet. Därför vill vi betona vikten av en kontinuerlig och konstruktiv dialog mellan styrelse och VD då detta skapar en bra bas för genomtänkta och konsekventa beslut.

Riskförsäkring
Vi ser en aktiv styrelse som en riskförsäkring för företaget bl.a. genom att någon alltid kan rycka in för VD i akuta situationer. Detta kräver professionalism, kompetens och tid.

Erfarna kontaktpersoner
I mindre bolag tar styrelsearbetet mer tid. Detta resulterar ofta i en mer frekvent och välbehövlig kontakt med VD. Styrelsen blir här en aktiv samtalspartner för VD, med vilken denne kan ventilera tankar och idéer kring företaget och dess verksamhet. I företag, där styrelsearbetet till största delen är pappersexercis, kan VD bli mycket ensam i beslutssituationer. Detta ökar risken för konflikt mellan ägare, VD, ledningsgrupp eller fack. VD behöver därför tillgång till erfarna kontaktpersoner för att till exempel förbereda föredragningar inför styrelsen.

Heltidssysselsättning
Dagens styrelseledamöter besitter i de flesta fall kompetens men har brist på tid. Inom Styrelsekollegiet kommer vi överens med VD och ägare om hur mycket tid ledamoten ska lägga ner på det aktuella företaget. Det kan bli allt mellan tio dagar och flera veckor per år, beroende på bolagets situation. En aktiv och ansvarstagande ledamot avsätter alltid tillräckligt med tid för sitt styrelsearbete.

Aktivt stöd åt VD
Styrelsen ska vara ett aktivt stöd åt VD i det löpande arbetet. Därför vill vi betona vikten av en kontinuerlig och konstruktiv dialog mellan styrelse och VD då detta skapar en bra bas för genomtänkta och konsekventa beslut.

Riskförsäkring
Vi ser en aktiv styrelse som en riskförsäkring för företaget bl.a. genom att någon alltid kan rycka in för VD i akuta situationer. Detta kräver professionalism, kompetens och tid.

Erfarna kontaktpersoner
I mindre bolag tar styrelsearbetet mer tid. Detta resulterar ofta i en mer frekvent och välbehövlig kontakt med VD. Styrelsen blir här en aktiv samtalspartner för VD, med vilken denne kan ventilera tankar och idéer kring företaget och dess verksamhet. I företag, där styrelsearbetet till största delen är pappersexercis, kan VD bli mycket ensam i beslutssituationer. Detta ökar risken för konflikt mellan ägare, VD, ledningsgrupp eller fack. VD behöver därför tillgång till erfarna kontaktpersoner för att till exempel förbereda föredragningar inför styrelsen.

Heltidssysselsättning
Dagens styrelseledamöter besitter i de flesta fall kompetens men har brist på tid. Inom Styrelsekollegiet kommer vi överens med VD och ägare om hur mycket tid ledamoten ska lägga ner på det aktuella företaget. Det kan bli allt mellan tio dagar och flera veckor per år, beroende på bolagets situation. En aktiv och ansvarstagande ledamot avsätter alltid tillräckligt med tid för sitt styrelsearbete.