Etiken i arbetet​

Etiken i arbetet

En av våra viktigaste uppgifter är att formulera en gemensam referensram vad gäller etiken i styrelsearbetet. De etiska regler vi enats om är enkla och okomplicerade: 

1. Tacka nej till styrelseuppdrag som Du inte har godtagbara skäl att åta Dig.

1. Tacka nej till styrelseuppdrag som Du inte har godtagbara skäl att åta Dig.

2. Ägna tillräcklig tid till deltagande och förberedelser.

2. Ägna tillräcklig tid till deltagande och förberedelser.

3. Informera Dig aktivt.

3. Informera Dig aktivt.

4. Ge klara besked om Din åsikt. Ta Ditt ansvar.

4. Ge klara besked om Din åsikt. Ta Ditt ansvar.

5. Respektera sekretess. Informera rätt personer i rätt tid.

5. Respektera sekretess. Informera rätt personer i rätt tid.

6. Håll reda på lagar och spelregler.

6. Håll reda på lagar och spelregler.

7. Prioritera företagets intresse.

7. Prioritera företagets intresse.

8. Extrauppdrag till styrelseledamot skall komma från eller vara godkända av styrelsen.

8. Extrauppdrag till styrelseledamot skall komma från eller vara godkända av styrelsen.

9. Avgå från Ditt styrelseuppdrag i rätt tid och av rätt anledning. Betänk konsekvenserna för bolaget och dess ägare.

9. Avgå från Ditt styrelseuppdrag i rätt tid och av rätt anledning. Betänk konsekvenserna för bolaget och dess ägare.