Ledamöter

Ledamöter

Styrelsekollegiet består av 19 invalda ledamöter. Alla är erfarna företagsledare som ägnar huvuddelen av sin tid åt ett aktivt och professionellt styrelsearbete. Läs mer om oss på våra respektive presentationssektioner.

Anna Bernsten

Anna Malm Bernsten, Civ ing kemi, bedriver konsultverksamhet i egen firma inom fr a internationell affärsutveckling, strategi, management och varumärkesfrågor. Tidigare koncernchef och CEO för Carmeda AB samt haft ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på bl a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE Healtcare. Annas nuvarande styrelseuppdrag är styrelseordförande i Medivir och Björn Axén samt ledamot i Cellavision, Probi och Pågengruppen.

Tidigare uppdrag har bl a varit som styrelseordförande i Oatly samt ledamot i Fagerhult, Nolato, Arcam och Neurovive. Mångårig erfarenhet från revisions- och ersättningsutskotts arbete. Har även genomgått Styrelseakademiens högre utbildning.

anna@bernsten.se

Henrik Didner

Thomas Eklund

Liselotte Engstam

Liselotte Engstam, 20 års internationell VD- och ledarerfarenhet från teknik- och ingenjörsföretag som amerikanska IBM och indiska HCL, samt 15 år I styrelser för börsnoterade bolag som exempelvis TietoEvery, Cint, Zalaris och Transtema, PE ägda Advisense och Transcom, och hållbarhetsorganisationer som WEFs Climate Governance Initative och Boards Impact Forum. Grundare av tankesmedjan Digoshen, forskar om styrelsearbete, med publikationer som exempelvis belyser ordföranderollen, AI-ledarskap för styrelser, företagsförnyelse, Nordiskt- och dynamiskt styrelsearbete. Utforskar även kreativiteten som multimediakonstnär inom digitala medier. Civiligenjör Väg & Vatten, Certifierad Internationell Styrelseledamot IDP-C INSEAD. Fellow på Institute of Coaching, Harvard samt Fellow på Salzburg Global Corporate Governance Forum.
liselotte.engstam (at) digoshen.com

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand är civilingenjör från KTH, ledamot av IVA och har erfarenhet från ledande befattningar inom skogsindustri och grafisk industri med ansvar för teknik, anläggningsprojekt, marknadsföring och företagsledning.

Idag arbetar Eva som konsult i eget företag, Färnstrand projekt ab, främst med strategifrågor och som länk mellan näringsliv och akademi. Eva har för närvarande styrelseuppdrag som ordförande i Sveaskog, Forsen AB och HRP AS samt som ledamot i Eleda AB.

eva@farnstrand.com

Sigrun Hjelmquist

Sigrun Hjelmquist är civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Hon hade under drygt 20 år ledande befattningar inom Ericssonkoncernen, avslutningsvis som VD för Ericsson Components AB. I början av 2000-talet var hon en av grundarna av riskkapitalbolaget BrainHeart Capital, fokuserat mot investeringar i trådlös kommunikation. Under de senaste 20 åren har Sigrun varit engagerad i omkring 40 olika bolagsstyrelser i stora och små, noterade och onoterade, företag i många olika branscher i flera länder.

Idag är Sigrun Executive Partner i Facesso AB (Mgmt-konsult). Hon har därutöver styrelseuppdrag i bl.a. Addnode Group AB, Ragnsellsföretagen AB, Transcendent Group AB, Teqnion AB (ordf), Azelio AB och Eolus Vind AB.

sigrun@hjelmquist.se

Niklas Johansson

Niklas Johansson (1961) är fil kand från Universitetet i Linköping samt MBA och CFA. Niklas har lång erfarenhet från kapitalmarknaden och har bl.a. varit chef för extern förvaltning på Skandia Liv, VD för Evli Bank, Sverige, VD & Koncernchef för Carnegie samt finansråd och avdelningschef på Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Sedan 2015 är Niklas engagerad i styrelsearbete på heltid.
Bland uppdragen ingår Skandia Liv, Areim AB, Trustly, Euroclear Sverige AB samt Nordisk Renting.

Jan Åke Jonsson

Jan Åke Jonsson har en utbildning i databehandling och företagsekonomi vid Högre Tekniska Läroverket i Linköping och Uppsala Universitet. Har under hela sin operativa karriär arbetat inom bilindustrin och där i företagen Saab Automobile AB och General Motors. Fram till april-2011 var han under 6 år VD för Saab Automobile och dessförinnan har han haft olika chefsbefattningar inom Saab och General Motors. Detta innefattar också mer än 15 år i utlandet och där framförallt USA, Tyskland och England.
 
Sedan 2011 arbetar Jan Åke som konsult såväl som arbete i olika styrelser. Detta innefattar ordförandeposter i EasyMining AB, Sintercast AB, Intervex AB, Datachassi DC AB och Västkustens Affärsänglar AB.

Peter Kopelman

Peter Kopelman är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har lång erfarenhet från IT- och telekombranschen och arbetade under 17 år på IBM i flertalet ledande befattningar. Därefter var han VD och Sverigechef på Cisco och Microsoft i fyra respektive sex år samt senast som VD för Fujitsu. Han driver sitt eget bolag, Kopelman Consulting och arbetar med flertalet branscher inom både privat- och offentlig sektor med fokus på strategisk rådgivning och styrelseuppdrag.

Han är engagerad som styrelseledamot i bl.a. Ragn-Sellföretagen, IIS (Internetstiftelsen i Sverige), Mira Network (ordf), RSGIT (ordf), Stockholms Handelskammare (fullmäktige) och Styrelsekollegiet (ordf). Tidigare uppdrag inkluderar bla Umeå Universitet (v.ordf), Itledarna (ordf), Aptic, Stockholms Handelskammare, Waystream (ordf), Digital Scapes (ordf).

peter@kopelman.se

Eva-Lotta Kraft

Eva-Lotta Kraft är civilingenjör i kemiteknik från KTH och har en MBA från Uppsala Universitet. Hon har erfarenhet från ledande befattningar inom entreprenad- och verkstadsindustri, medicinsk teknik samt försvarssektorn.

Sedan 2007 har hon arbetat som rådgivare och som styrelseledamot i omkring 25 företag och organisationer. Eva-Lotta har för närvarande uppdrag inom Försvarshögskolan och Xano.

evalotta.kraft@telia.com

Helena Levander

Helena Levander är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från finansbranschen genom SEB, senior aktiefondförvaltare på Nordea Asset Management samt från en tid som VD för Odin Fonder. Under ett par år även VD för aktiemäklaren Neonet Securities. Är idag ordförande och delägare i Nordic Investor Services, ett rådgivningsbolag inom ägarstyrning. Hon har haft styrelseuppdrag i ett flertal företag sedan 2003.

Helena har för närvarande styrelseuppdrag i bl.a. Concordia Maritime, Medivir, Stendörren Fastigheter, Recipharm, Rejlers samt Lannebo Fonder.

Nordic Investor Services AB Nybrogatan 34 Box 5216 102 45 Stockholm

helena.levander@nordicinvestorservices.com
www.nordicinvestorservices.com

Monica Lindstedt

monica.lindstedt@hemfrid.se

Sören Mellstig

Civilekonom

Tidigare VD och koncernchef i Gambro och innan dess CFO och vice VD i Incentive. Har även tidigare varit involverad i Textilia och ordförande i Trelleborg AB.

Oberoende styrelseproffs sedan 2007 med fokus på riskkapitalägda bolag såsom Palodex (SF), Ferrosan (DK), Apotek Hjärtat, Aleris, Dako (DK) med flera.

Idag ordförande i Ellevio, CellaVision, Impilo Management Holding, Rkliniken och föreslagen ordförande i Humana.

Ledamot i Julins stiftelse, Sven-Harrys stiftelse, advisory board Lagerkvist & partners och HealthInvest Partners

soren@mellstig.se

Lars Olof Nilsson

Lars Olof jobbade inom Trelleborg AB 1988-2006, från 1992 resp 2002 med ansvar för Koncernstaberna Finans och Affärsutveckling och medlem i koncernledningen samt ledamot i styrelserna i Boliden, Ahlsell och BE Group.

Idag rådgivare och delägare i Evli Corporate Finance AB, ordförande NSS Group AB, ledamot i BE Group AB (publ.), ledamot i JLL Treasury Support AB och JLL Transaction Services AB.

Civilekonom

lars.nilsson@kaptensbacken.com

Kia Orback Pettersson

Kia Orback Pettersson har erfarenhet från ledande befattningar i detaljhandeln, media- och fastighetsbranschen med ansvar bl.a. för kommunikation, varumärke, koncept- och affärsutveckling. Idag är hon partner i och verksam som rådgivare i Konceptverkstan. Kia har styrelseuppdrag i Vasakronan, Karolinska Universitets sjukhuset, Knowit, Karl Adam Bonniers stiftelse, SVT (ordf) och Friskis&Svettis (ordf).

Kia Orback Pettersson
P O Hallmans gata 15 , 112 69 Stockholm
kia.orback@konceptverkstan.se

Charlotte Strömberg

Charlotte Strömberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden som rådgivare i frågor kring förvärv och avyttringar, samt riskkapitalanskaffning med särskilt fokus på aktiemarknadsrelaterade transaktioner. Ledande positioner inom Investment Banking på Alfred Berg ABN Amro respektive Carnegie Investment Bank följdes av uppdrag som VD och Nordenchef för Jones Lang LaSalle, global konsult inom fastighetsfrågor.

Sedan 2005 engagerad som styrelseledamot i såväl privata som börsnoterade respektive offentliga organisationer, små och stora samt inom ett spektrum av olika branscher. Från och med 2012 styrelsearbetare på heltid. För närvarande med styrelseuppdrag i Castellum (ordförande), Kinnevik, Clas Ohlson, Skanska samt Sofina SA. Tidigare uppdrag inkluderar Gant, Fjärde AP Fonden, Rezidor, Swedbank, Intrum Justitia, Boomerang, Ratos, Bonnier Holding och Karolinska Institutet.

Ledamot aktiemarknadsnämnden.

charlotte@accretiv.se

Eva Swartz Grimaldi

Eva Swartz Grimaldi har lång erfarenhet inom mediabranschen. Hon har bl.a. varit VD för produktionsbolaget Meter Film & Television, Programdirektör på TV4 och VD för Bokförlaget Natur & Kultur. Åren 2007-2009 var hon Ordförande av den av regeringen tillsatta Kulturutredningen. De senaste åren har Eva arbetat i egen regi med föreläsningar, mentorskap och som ordförande i Norstedts Bokförlag, Doberman AB samt styrelsemedlem i Stockholms Universitet och Storytel.

För närvarande är hon ordförande i Apotea AB och Michael Berglund AB samt styrelsemedlem i SBB i Norden, Stockholms Konserthus och Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen.

eva.swartz@grimaldi.se

Hans Von Uthmann

 Foto: Veidekke/CG Wesenberg

Roland Vejdemo

Roland Vejdemo är ekonom från Stockholms universitet. Han har arbetat i IT industrin i hela sitt liv och har bl.a. varit VD för Compaq och HP.

Idag är han styrelseordförande i hemelektronik företaget NetOnNet Group och sitter som styrelseledamot i konsultbolaget Avensia. Han jobbar också som rådgivare till olika företag.
Tidigare uppdrag innefattar bl.a. ordförande i nätverks/video företaget Axis Communications, mjukvarubolaget Load Impact och familjeföretaget Rebecco samt säkerhetsföretaget Nexus group.

vejdemo@telia.com