Filosofi

Filosofi

Erfarenhet och gedigen kunskap

Styrelsekollegiets ambition är att bidra till skapandet av aktiva kompetensstyrelser till skillnad från styrelser, som helt eller delvis består av ägarrepresentanter och partsintressenter. Kompetensstyrelsens ledamöter väljs efter erfarenhet, kunskap och tillgång på tid att engagera sig i bolaget. Styrelsekollegiets ledamöter har erfarenhet från olika bolagsformer och bolag av varierande storlek. Detta har resulterat i en gedigen kunskap om professionellt styrelsearbete. Inom Styrelsekollegiet har ledamöterna - som ett resultat av sin långa yrkesverksamhet - tillgång till ett yttre nätverk av kunniga och kompetenta chefspersoner inom snart sagt varje del av näringslivet.

Givande samarbete

VD och styrelse måste förstå och respektera varandras roller och ansvar. Detta kräver en arbetsform, där styrelse och ledning effektivt samarbetar för att nå framgång. Vi menar att en styrelseledamot, som är oberoende gentemot ledning och partsintressenter, har större möjlighet att påverka bolagets strategiska inriktning.

Ständig utveckling

Inom Styrelsekollegiet betonar vi vikten av utveckling och utbyte av erfarenheter kring styrelsearbete. För att säkra denna kompetensutveckling har vi regelbundna interna möten, vi deltar i seminarier, lyssnar till föredrag, studerar case och följer debatten kring styrelsefrågor i media.

Erfarenhet och gedigen kunskap

Styrelsekollegiets ambition är att bidra till skapandet av aktiva kompetensstyrelser till skillnad från styrelser, som helt eller delvis består av ägarrepresentanter och partsintressenter. Kompetensstyrelsens ledamöter väljs efter erfarenhet, kunskap och tillgång på tid att engagera sig i bolaget. Styrelsekollegiets ledamöter har erfarenhet från olika bolagsformer och bolag av varierande storlek. Detta har resulterat i en gedigen kunskap om professionellt styrelsearbete. Inom Styrelsekollegiet har ledamöterna - som ett resultat av sin långa yrkesverksamhet - tillgång till ett yttre nätverk av kunniga och kompetenta chefspersoner inom snart sagt varje del av näringslivet.

Givande samarbete

VD och styrelse måste förstå och respektera varandras roller och ansvar. Detta kräver en arbetsform, där styrelse och ledning effektivt samarbetar för att nå framgång. Vi menar att en styrelseledamot, som är oberoende gentemot ledning och partsintressenter, har större möjlighet att påverka bolagets strategiska inriktning.

Ständig utveckling

Inom Styrelsekollegiet betonar vi vikten av utveckling och utbyte av erfarenheter kring styrelsearbete. För att säkra denna kompetensutveckling har vi regelbundna interna möten, vi deltar i seminarier, lyssnar till föredrag, studerar case och följer debatten kring styrelsefrågor i media.