Erfarenhetsutbyte kring styrelsearbete.​

Erfarenhetsutbyte kring styrelsearbete.

Välkommen till Styrelsekollegiet

Styrelsekollegiet är en ideell förening för erfarenhetsutbyte kring styrelsearbete. Styrelsekollegiet har ca 19 medlemmar som alla har styrelsearbete som sin primära sysselsättning. Alla medlemmar har en gedigen styrelseerfarenhet som tillsammans täcker alla betydande bolagsformer, branscher och styrelseroller.

Det har snart gått ett halvt sekel sedan Styrelsekollegiet startade sin verksamhet år 1981 och kollegiet har under de gångna åren träffats 8-10 gånger per år.

 

Till flera av Styrelsekollegiets möten bjuds några av Sveriges mer namnkunniga frontfigurer inom affärslivet och det offentliga in för diskussion, vilket bidrar till kompetenshöjande och kreativa möten.
Styrelsekollegiet har deltagit i press, debatt, kurser och seminarier samt hittills författat ett tiotal småskrifter och andra publikationer om styrelsearbete, bl.a. våra web-baserade verktyg för utvärdering av styrelse och VD. 

 

Varje ledamot i Styrelsekollegiet tar ett personligt och engagerat ansvar för sina styrelseuppdrag. Ledamöterna har i dagsläget tillsammans engagemang i över 150 bolagsstyrelser.

Ledamöter

Styrelsekollegiet består av 19 invalda ledamöter. Alla är erfarna företagsledare som ägnar huvuddelen av sin tid åt ett aktivt och professionellt styrelsearbete. Läs mer om oss på våra respektive presentationssidor. 

Styrelsekollegiet består av 19 invalda ledamöter. Alla är erfarna företagsledare som ägnar huvuddelen av sin tid åt ett aktivt och professionellt styrelsearbete. Läs mer om oss på våra respektive presentationssidor. 

Vår filosofi

Styrelsekollegiets ambition är att bidra till skapandet av aktiva kompetensstyrelser till skillnad från styrelser, som helt eller delvis består av ägarrepresentanter och partsintressenter. Kompetensstyrelsens ledamöter väljs efter erfarenhet, kunskap och tillgång på tid att engagera sig i bolaget. 

Styrelsekollegiets ambition är att bidra till skapandet av aktiva kompetensstyrelser till skillnad från styrelser, som helt eller delvis består av ägarrepresentanter och partsintressenter. Kompetensstyrelsens ledamöter väljs efter erfarenhet, kunskap och tillgång på tid att engagera sig i bolaget.