Styrelsekollegiets skrifter​

Styrelsekollegiets skrifter

Styrelsekollegiet har sedan 1991 givit ut åtta skrifter i ämnen som berör styrelsearbetet. Skrifterna har nått en bred publik i såväl näringslivet som i samhällets organisationer och myndigheter. De har också kommit till användning i utbildning, till exempel vid högskolor och universitet. 

Vi erbjuder nu skrifterna i digital form. Texterna återfinns här på hemsidan, redigerade i titlar och kapitel som i pappersversionerna. Texterna kan laddas ned kostnadsfritt. Vi är naturligtvis tacksamma om källan anges då materialet kopieras och sprids. Ni kan hitta texterna som nedladdningsbar PDF högst upp på respektive sida. 

Styrelsekollegiet har sedan 1991 givit ut åtta skrifter i ämnen som berör styrelsearbetet. Skrifterna har nått en bred publik i såväl näringslivet som i samhällets organisationer och myndigheter. De har också kommit till användning i utbildning, till exempel vid högskolor och universitet. 

Vi erbjuder nu skrifterna i digital form. Texterna återfinns här på hemsidan, redigerade i titlar och kapitel som i pappersversionerna. Texterna kan laddas ned kostnadsfritt. Vi är naturligtvis tacksamma om källan anges då materialet kopieras och sprids. Ni kan hitta texterna som nedladdningsbar PDF högst upp på respektive sida. 

1_1_Styrelsens ansvar

1_2_Etik och moral i styrelsearbetet

2_1_Styrelsens arbete

2_2_Styrelsens umgängesformer

3_Styrelsearbete i med- och motgång

4_Planering för VD-stolen

5_Strategisk planering

6_Krav och möjligheter

7_Corporate Governance

8_Styrelseledamöters personliga ansvar